WP1: Euregionaal Outbreak Management

Doel van dit work package is om het management van een gezondheidscrisis in de Euregio Maas-Rijn te ondersteunen en de informatie-uitwisseling en communicatie naar de burger te verbeteren.

Er bestaat reeds een euregionaal informatie-uitwisselingsplan binnen de EMRIC-samenwerking. Dit informatie-uitwisselingsplan zal ten behoeve van dit work package uitgebreid worden met afspraken omtrent de informatie-uitiwisseling bij een gezondheidscrisis. De ervaring met de Covid-crisis heeft geleerd dat dan andere partijen een rol gaan spelen en dat derhalve andere partijen met elkaar moeten communiceren. Het EMRIC-informatie-uitwisselingsplan zal derhalve worden uitgebreid met een netwerkkaart van betrokken instanties in de landen waartoe de Euregio Maas-Rijn behoort: België, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De communicatielijnen, bevoegdheden en te gebruiken communicatiemiddelen worden beschreven. Ook de werking van de euregionale liaisonpool, reeds beschreven in het bestaande informatie-uitwisselingsdocument, zal aangepast worden aan de eisen die een gezondheidscrisis daaraan stelt. Dit document zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de stuurgroep EMRIC en zal daarmee definitief worden vastgesteld.

Ook de communicatie naar de burger in de Euregio Maas-Rijn, die gedurende de Covid-crises van 2020/2021 veelvuldig en vanuit de samenwerking tussen de EMRIC-partners is gedaan, zal een vaste plek krijgen binnen de samenwerkende overheden.

Ook de medische kant van het outbreak management blijft niet onderbelicht: de bestaande samenwerking tussen de universitaire ziekenhuizen van Aken en Maastricht zal worden uitgebreid naar andere ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn. De informatie-uitwisseling omtrent medische mogelijkheden voor wat betreft personeel, specialisaties en middelen zal worden versterkt om de patiënt in de Euregio Maas-Rijn zo goed mogelijk te verzorgen en verplegen.

Grenzen mogen geen belemmering zijn voor een goede zorg en informatievoorziening aan de burger.

Dit betekent: De verschillen tussen de maatregelen in de drie landen op Euregionaal niveau aanpakken