ORGANISATIE

PANDEMRIC is georganiseerd onder leiding van EMRIC. De organisatiestructuur bestaat uit Projectpartners, Affiliated Partners en de Advisory Board.

Project Partners

The Project Partners zullen werken aan de ‘Work Packages’ van PANDEMRIC. 

Elke projectpartner maakt deel uit van het PANDEMRIC-partneroverleg. Vanuit de projectpartners zullen de intern aangestelde WP-leiders van het project deelnemen. Het doel van het partneroverleg is om de projecten te stroomlijnen, de te nemen stappen te definiëren en de continuïteit te waarborgen. Het partneroverleg wordt geïnitieerd en voorgezeten door een vertegenwoordiger namens de hoofdpartner. Het partneroverleg is bevoegd om beslissingen te nemen in het kader van de toegekende subsidieaanvraag.

EMRIC pandemric project euregio

EMRIC (lead): Een unieke samenwerking van openbare diensten, die verantwoordelijk zijn voor de openbare veiligheid, met inbegrip van brandweerdiensten, technische bijstand en medische noodhulp op hun respectieve grondgebied

maastricht university

Maastricht Universitair Medisch Centrum + (MUMC+): De afdeling Intensive Care van het Maastricht University Medical Center+ heeft een 27-tal ventilatorbedunits die intensieve zorg verleent op academisch niveau en fungeert als tertiair referentiecentrum in de regio.

 
ITEM

Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility (ITEM), Maastricht University, Faculty of Law: Het expertisecentrum ITEM is actief op het gebied van de convergentie van onderzoeks-, advies-, kennisuitwisselings- en opleidingsactiviteiten op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. ITEM verricht interdisciplinair onderzoek in het kader van grensoverschrijdende Euregionale mobiliteits- en samenwerkingsvraagstukken en richt zich op praktische oplossingen voor deze vraagstukken.

EGTC Euregio Meuse-Rhine (EMR): de EMR bevordert en coördineert de grensoverschrijdende samenwerking tussen de vijf partnerregio’s. De EMR is actief betrokken bij het opzetten van projecten door competente actoren samen te brengen. De EMR verbindt en ondersteunt deze actoren en bemiddelt tussen hen, en draagt zo bij tot het succes van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de partnerregio’s over de nationale grenzen heen.

provincie liege province de liege

Provincie LuikDe provincie Luik is een Belgische overheidsorganisatie, die wordt beheerd door twee politieke organen benoemd worden tijdens de provinciale verkiezingen: de provincieraad en het provinciecollege. Het bestuur ervan bestaat uit de verschillende provinciale afdelingen.

Ost Belgien, deutschsprachige Gemeinschaft

Deutschsprachigen GemeinschaftDe DG is een lidstaat van de Belgische federatie. De officiële taal, die ook in scholen en rechtbanken wordt gebruikt, is Duits. De DG ligt in het oosten van België en beslaat een gebied van 854 km² langs de landsgrenzen met Duitsland, Luxemburg en Nederland. 

Als soevereine regio behoudt de DG een ruime autonomie met een eigen parlement, een eigen regering en een eigen ambtenarenapparaat. De DG is in hoofdzaak verantwoordelijk voor cultuur, onderwijs, beroepsopleiding en werkgelegenheid, gezins- en sociaal welzijn en het toezicht op de lokale overheden.

 

Aangesloten partners

 Alle EMRIC-partners:

 • Provincie Limburg (BE)
 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg (NL)
 • Städteregion Aachen
 • Stad Aachen
 • GGD Zuid-Limburg (NL)
 • Kreis Heinsberg
 
 • Provincie Luik
 • FOD Binnenlandse Zaken Civiele Bescherming België
 • Veiligheidsregio Limburg Noord (NL)

Adviesraad

De leden van de Adviesraad zijn:

 • Prof. Dr. Marja van Dieijen-Visser – Voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van het MUMC+
 • Dr. Helen Mertens – Voorzitter van de Raad van Bestuur van het MUMC+
 • Oliver Paasch – Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap België
 • Prof. Dr. Martin Paul – Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Maastricht
 • Annemarie Penn-te Strake – Burgemeester van Maastricht
 • Prof. Dr. Jacques Scheres – emeritus hoogleraar, voormalig bestuurslid en vice-voorzitter ECDC, verbonden aan de UM-Depinth, verbonden aan de afdeling Medische Microbiologie van de Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan de afdeling Volksgezondheid Polen.
 • Prof. Dr. Hildegard Schneider – hoogleraar internationaal en Europees recht en lid van de raad van bestuur van ITEM
 • Herman Reynders – Voormalig gouverneur van de provincie Limburg (BE)
 • Prof. Dr. Luc Soete – Voormalig rector magnificus van de UM
 • Prof. Dr. Christiane Vaessen – Directeur Regio Aken