Nieuws gerelateerd aan het project

De Europese Commissie dringt de lidstaten aan zich aan de Raadsaanbeveling te houden. België krijgt daarom 10 dagen om de verlenging van het reisverbod te verklaren. De Commissie heeft hierover een brief gestuurd, ondertekend door Salla Saastamoinen, de directeur-generaal voor het directoraat-generaal Justitie bij de Commissie. 

Salla Saastamoinen schrijft in de brief dat er geen reden is gegeven voor het verlengen van het door België opgelegde reisverbod. Ook is het reisverbod verlengd weken voordat het reisverbod in eerste instantie zou aflopen. President van de Europese Commissie, Maroš Šefčovič, ligt tijdens de persconferentie toe dat de lidstaten algemene reisverboden voor inwoners moeten voorkomen en dat ze hiervoor in de plaats beter gerichte maatregelen kunnen nemen. ‘Verplichte quarantaine is een goed instrument om toeristische reizen te voorkomen’, aldus Maroš Šefčovič.

Naast België kregen ook andere lidstaten een brief van de Europese Commissie, waaronder Duitsland, Denemarken, Zweden en Hongarije. Lees meer hier (Nederlands) en hier (Engels)

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft in januari twee webinars georganiseerd voor college- en gemeenteraadsleden over de aanpak van de coronacrisis. 

 

De webinars kunt u terugkijken via de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

Gisteren heeft de Europese Commissie een update voorgesteld van de aanbeveling van de Europese Raad van oktober vorig jaar betreffende de coördinatie van maatregelen die van invloed zijn op het vrije verkeer in de EU.

Het voorstel van de Commissie richt zich op aanvullende coördinatie op twee gebieden waar de lidstaten reeds zijn overeengekomen samen te werken:

  • Een actualisering van de overeengekomen kleurencodes voor het in kaart brengen van risicogebieden.

De Commissie stelt voor om naast de kleuren groen, geel, oranje en rood ook donkerrood te introduceren om gebieden aan te duiden waar het virus zich erg snel verspreidt. 

  • Strengere maatregelen voor reizigers uit gebieden met een hoger risico

De Commissie stelt voor dat alle niet-noodzakelijke reizen sterk ontmoedigd dienen te worden. Dit geldt voornamelijk voor reizigers die reizen vanuit een ‘donkerrood’ gebied. De lidstaten zouden voor deze reizigers de volgende voorwaarden moeten stellen:

  1. Het ondergaan van een test
  2. In quarantaine gaan

 

Voor verdere informatie klikt u hier

 

Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken in Noordrijn-Westfalen noemde de Euregio Maas-Rijn als een voorbeeld voor Europa in het programma AvondGasten Europa

De minister noemde onder andere de taskforce die aan het begin van de corona pandemie is opgezet als een voorbeeld van de grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn. Lees meer in het artikel van L1.

De minister president van de Duitstalige Gemeenschap, Oliver Paasch gaf aan dat een grenssluiting ‘ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar’ zou zijn. 

Hij maakt zich in dit geval voornamelijk zorgen over de grenswerkers en grensstudenten. Ook geeft hij aan dat er bij een grenssluiting een lijst gemaakt moet worden met essentiële redenen waarvoor mensen de grens over zouden mogen. Deze lijst zal nooit allesomvattend zijn. Lees meer in het artikel van Le Soir (alleen Frans).

Vanaf vandaag is het mogelijk voor de Nederlandse CoronaMelder App om samen te werken met andere Europese corona-apps. 

Dit betekent dat de CoronaMelder App nu ook een melding naar de gebruiker van de app stuurt, wanneer deze voor langere tijd in contact is geweest met iemand die positief heeft getest op COVID-19 in Duitsland en bijvoorbeeld de Corona-Warn-App gebruikt. 

Tot nu toe kan de CoronaMelder App samenwerken met corona-apps uit Duitsland, Denemarken, Ierland, Italië, Kroatië, Letland en Spanje. België zal naar verwachting in december toetreden. Lees hier meer. 

Als gast bij L1, sprak ITEM-onderzoeker Martin Unfried  over de coördinatie van corona maatregelen in de grensregio’s tijdens de eerste en tweede COVID-golf. Martin Unfried besprak de sluiting van de grens tussen Nederland en België tijdens de eerste golf en hoe de per land vastgestelde maatregelen de grensoverschrijdende samenwerking kunnen belemmeren.

Martin gaf aan dat EMRIC al een solide basis heeft gelegd voor de samenwerking op het gebied van crisismanagement in de Euregio Maas-Rijn, maar dat ook een Europees streven naar harmonisatie nodig is om de samenwerking te bevorderen. Het interview kan hier worden bekeken. 

Vorige week kondigde de voorzitter van de Europese Commissie (EC), Ursula von der Leyen, aan dat zij de eerste stappen zullen zetten in de richting van een “European Health Union”. De Commissie zal deze volgende stappen nemen in de vorm van een reeks voorstellen die tot doel hebben “het EU-kader voor de bescherming van de gezondheid te versterken en de rol van de belangrijkste EU-agentschappen op het gebied van crisisparaatheid en -bestrijding te versterken”. Wat betekent dit echter precies? 

De EC stelt een nieuwe verordening betreffende ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. Dit kader zal:

– De paraatheid versterken

– De mogelijkheden tot toezicht versterken

– De gegevensrapportage verbeteren

– De afkondiging van een noodsituatie in de EU, die aanleiding zou geven tot meer samenwerking

Bovendien wordt in het voorstel gesteld dat de EU-agentschappen, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een versterkt mandaat krijgen, zodat deze agentschappen sterker en operationeler worden.

Daarnaast heeft de Commissie ook de belangrijkste elementen uiteengezet van de toekomstige Health Emergency Response Authority (HERA), die eind 2021 moet worden voorgesteld. Een dergelijke autoriteit zou een reactie op EU-niveau op grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen vergemakkelijken. 

Zie voor meer informatie de factsheet over de European Health Union aan de rechterkant of bezoek de website van de Europese Commissie. 

Gisteren schreef minister De Jonge een brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer waarin hij zijn voornemen kenbaar maakte om op 30 november toe te treden tot de tweede ‘golf’ van landen die zich aansluiten bij de ‘European Federated Gateway Server’. Dit betekent dat burgers in Nederland alleen de nationale ‘Corona Melder’-app nodig hebben om een melding te ontvangen wanneer ze in contact zijn geweest met een besmet persoon over de grens. Dit is vooral nuttig in de grensregio’s, omdat het virus niet stopt bij de grens. Lees hier de brief:

Dit artikel van NRC praat over het vergroten van Europese samenwerking met betrekking tot de corona crisis. Kort gezegd wordt er tijdens de tweede golf meer op Europees niveau gecoördineerd, ook op ‘medisch’ vlak. Hier wordt dan voornamelijk verwezen naar een gecoördineerd testbeleid. Vandaag komen de regeringsleiders bij elkaar om hierover te spreken.

european union eu cooperation

In het nieuwsartikel van de Volkskrant staat waarom Duitsland goed is geweest in het relatief laag houden van het aantal mensen dat besmet is met Covid-19 in vergelijking met Nederland. Verschillende wetenschappers spreken over verschillende factoren die dit verschil tussen de buurlanden kunnen verklaren. De link naar het artikel vindt u hier.

Zou je graag meer willen weten over de impact die de coronacrisis heeft op gemeenten in Nederland? Deze studie van het Instituut Fysieke Veiligheid – IFVuitgevoerd door Menno van Duin en Vina Wijkhuijs verteld hier meer over.

covid, corona, mouth mask, mondmasker