WP2: Tools

Het doel van work package 2 is het ondersteunen van work package 1 met euregionaal outbreakmanagement door het ontwikkelen van webgebaseerde tools.
 
Er is behoefte aan betrouwbare informatie op euregionaal niveau met betrekking tot de uitbraak, webgebaseerde instrumenten zullen de coördinatie en de uitwisseling van informatie tussen de regio’s in de Euregio Maas-Rijn (EMR) vergemakkelijken.
 
Dit wordt bereikt door:
1. De ontwikkeling van een webgebaseerd euregionaal waarschuwings- en monitoringsysteem voor COVID-19 en andere toekomstige bedreigingen voor de gezondheid en veiligheid van de bevolking.
 
Een dergelijk systeem voor vroegtijdige waarschuwing en monitoring zal het mogelijk maken voor de organisaties in EMRIC om bedreigingen voor de volksgezondheid in een vroeg stadium waar te nemen en zal het ook mogelijk maken om de situatie te monitoren, dit alles op een euregionale schaal. 
meldkamer control room
2. De ontwikkeling van een administratieve leertabel die de crisissystemen in de betrokken landen zal laten zien.
 
De doelgroep zijn de bestuurders van de organisaties binnen de Euregio Maas-Rijn die wettelijk verantwoordelijk zijn voor crisismanagement (dit zijn de partners verenigd in de EMRIC-samenwerking). Door de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elkaars organisaties en van elkaar beter te kennen, zal de informatie-uitwisseling en daarmee het gezamenlijk optrekken ten tijde van een crisis beter verlopen. 
3. De ontwikkeling van een webapplicatie voor informatie-uitwisseling, rampen- en crisismanagement.
 
Deze webapplicatie zal het aanvragen van grensoverschrijdende bijstand en de uitwisseling van informatie tussen de meldkamers voor brandweer en spoedeisende hulpverlening in de Euregio Maas-Rijn aanzienlijk versnellen. Oude excel-formulieren worden vervangen door deze tool. 
 
4. Het ontwikkelen en implementeren van een webapplicatie voor snelle hulpverleningsaanvragen tussen de ziekenhuizen in de EMR.
 
De webapplicatie maakt het mogelijk om sneller te kunnen reageren op spoedverzoeken tussen de ziekenhuizen in de EMR en sluit aan bij de uitbreiding van de samenwerking tussen de ziekenhuizen genoemd bij work package 1.
 
5. Grensoverschrijdende koppeling van fleetmapping systemen binnen de meldkamers in de EMR.
 
Zodra de fleetmapping systemen van de verschillende meldkamers in de EMR met elkaar zijn verbonden, kan de beschikbaarheid van hulpverleningsvoertuigen in een duidelijk overzicht op euregionale schaal worden gezien. Dit vergemakkelijkt de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van noodhulp.

Dit betekent: Het creëren van een Euregionaal 'early warning and monitoring system' Verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking voor crisisbestrijding Ontwikkelen van web-based tools