WP4: Euregionale Supply Chain en Testen

Het doel van dit work package is om de samenwerking in de Euregio Maas-Rijn (EMR) te bevorderen als het gaat om de productie en aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit work package richt zich op het verbeteren van de samenwerking op het gebied van de levering van beschermingsmiddelen, de productie van beschermingsmiddelen en de test- en laboratoriumcapaciteit.
 
Dit wordt bereikt door:
1. Het leveren van beschermingsmiddelen voor eerstelijns operators. Het work package heeft ervoor gezorgd dat er tijdens de eerste COVID-19 golf voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar waren voor deze eerstelijns operators. 
2. Het opstellen van een inventaris van betrouwbare aanvoerbronnen
3. Proberen een euregionale productieketen te creëren door producenten bij elkaar te brengen
4. Uitbreiding van de testcapaciteit voor het uitvoeren van grootschalige tests door de Duitstalige Gemeenschap, in samenwerking met Duitse partners voor PCR-tests 

Dit betekent: Het verbinden van Euregionale producenten van beschermingsmiddelen Het creëren van een Euregionale Supply Chain Het verhogen van de testcapaciteit en het bieden van beschermingsmiddelen