WP3: Studies en Juridisch Advies

Het doel van dit work package is om via onderzoek lering te trekken uit de eerste COVID-19-uitbraak, de euregionale samenwerking op het gebied van dergelijke grote langetermijncrises te versterken en de mogelijkheden te onderzoeken om de hulpverlening aan de burgers te verbeteren. 

Dit wordt bereikt door:

  1. Het uitvoeren van evaluatief onderzoek naar de reactie op de COVID-19-uitbraak door nationale/federale en regionale overheden en de gevolgen van maatregelen voor de lokale en regionale overheden en de burgers
  2. Het uitvoeren van een studie die zich richt op de juridische gevolgen van grensoverschrijdend ambulance- en intensive care-vervoer in het algemeen en met betrekking tot het personeel en de erkenning van diploma’s in het bijzonder
  3. Het opstellen van een verslag met een analyse van de wetgeving, het beleid en de praktijk, en met aanbevelingen voor het structureren van grensoverschrijdende samenwerking in crisissituaties en noodsituaties op het gebied van overheidsopdrachten
  4. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een permanent samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen in Nederlands Limburg en ziekenhuizen in de Duitse regio Aken en Limburg (België) en Luik (België)
  5. Het verlenen van ad hoc juridisch advies in andere work packages

Dit betekent: Gebruik maken van onderzoek om te leren van de eerste COVID-19-uitbraak Verkennen van de mogelijkheden om de hulpverlening aan burgers te verbeteren

Outbreak onderzoek: ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility) zal de samenwerkingsovereenkomsten, procedures en protocollen van EMRIC verkennen door middel van deskresearch en interviews met betrokken stakeholders om te achterhalen hoe het in de praktijk is uitgewerkt in relatie tot de nationale en federale maatregelen tijdens de Covid-outbreak.
 
Een verslag met een analyse van de wetgeving, het beleid en de praktijk, en aanbevelingen voor het structureren van grensoverschrijdende samenwerking in crisissituaties en noodsituaties. De tweede studie zal zich toespitsen op de analyse van de administratieve en procedurele lasten om medisch personeel in staat te stellen gemakkelijk over de grenzen heen te werken. 
 
Overheidsopdrachten: een verslag met een analyse van wetgeving, beleid en praktijk, en aanbevelingen over manieren om grensoverschrijdende samenwerking in crisissituaties en noodsituaties te structureren met betrekking tot overheidsopdrachten. Deze studie draagt bij aan work package 4
 
Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een permanent partnerschap tussen de ziekenhuizen in Nederlands Limburg en de ziekenhuizen in de Duitse regio Aken en Limburg (België) en Luik (België).